مراد از معاصرت ، نحوه مواجهه با هستی در افق زمان است

۱۳۹۸/۳/۹ ،۰۹:۵۹:۳۷ +۰۰:۰۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۸|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

مراد از معاصرت ،نحوه مواجهه با هستی در افق زمان است دکتر حمید طالب زاده با موضوع معاصرت كانت از دو گونه اندیشه فلسفی یا فلسفه ورزیدن سخن می‌گوید. یكی را شناخت تاریخی یا شناخت بر مبنای واقعیات داده شده (cognitio ex datis) و دیگری را شناخت عقلانی یا شناخت بر مبنای اصول (cognitio ex principiis) می‌نامد. مقصود وی از شناخت تاریخی غور

در فلسفه مدرن  بایستی به خود عقل بیاندیشیم و عقل را در دادگاه خودش قرار دهیم

۱۳۹۷/۱۲/۲۰ ،۰۹:۱۲:۴۲ +۰۰:۰۰اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۷|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

محمد تقی طباطبایی مطرح کرد: در فلسفه مدرن  بایستی به خود عقل بیاندیشیم و عقل را در دادگاه خودش قرار دهیم / ایران از ابتدا در چهارراه تمدن قرار داشته است / در مدارس اومانیسمی اخلاق و تاریخ برجسته و جنبه های دیگر حذف شد و خروجی آن ها پدید آمدن شهروند باسواد شد. عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: این یک توهم

در نگاه دینی، تاریخ ظهور و تجلی اراده و مشیت خداوند است

۱۳۹۷/۱۲/۱۵ ،۱۶:۳۶:۰۷ +۰۰:۰۰اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

در نگاه دینی، تاریخ ظهور و تجلی اراده و مشیت خداوند است دکترسجاد‌‌‌ صفار‌هرندی، در دورۀ طرح ملی نخبگان علوم انسانی در ادامه  موضوع "درآمدی بر‌ جریان تاسیس جامعه‌شناسی"، به معنای تاریخ وتاریخی‌گری در اندیشه‌ دینی اشاره کردند و در ادامه به شکل گیری سوژه انسانی مدرن و جامعه شناسی  پرداختند. گزارشی از این نشست از نظر شما می‌گذرد: دکتر صفارهرندی در تببین

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی

۱۳۹۷/۱۱/۷ ،۲۳:۳۹:۵۶ +۰۰:۰۰بهمن ۷ام, ۱۳۹۷|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

تحول مفهومی قانون طبیعی ذیل سوبژکتیویته دکارتی سیدسعید موسوی اصل سیر تحول مفهومی قانون طبیعی از دوران ماقبل مدرن به دوران مدرن از مسائل مورد نظر فلاسفه حقوق است که ذیل تحولات فلسفی آغاز دوران مدرن بررسی می‌شود. قانون طبیعی در دوران مدرن، بر خلاف تصور بسیاری از نویسندگان، ادامه تلقی دوران باستان یا قرون وسطی نیست، بلکه در آغاز دوران جدید در

واکاوی مبانی و مؤلفه‏ های نظریه تقنینی در اندیشه حقوق مدرن

۱۳۹۷/۱۱/۷ ،۱۹:۳۹:۰۴ +۰۰:۰۰بهمن ۷ام, ۱۳۹۷|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

واکاوی مبانی و مؤلفه‏ های نظریه تقنینی در اندیشه حقوق مدرن محمد جواهری طهرانی عباسعلی کدخدایی در مفاهمات علمی گاه مباحث مطرح در خصوص تقنین، با عنوان «نظریه تقنینی» مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بین مشخص نیست اساساً چرا باید به مسئله نظریه تقنینی پرداخته شود. به ‌علاوه، گاهی دیده می‌شود که سنجه‌ها و معیارهای مشخصی نیز برای تعریف یک دیدگاه در

نکاتی در باب هرمنوتیک

۱۳۹۷/۱۱/۹ ،۱۲:۲۸:۳۱ +۰۰:۰۰بهمن ۴ام, ۱۳۹۷|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

نکاتی در باب هرمنوتیک هانس گئورگ گادامر ترجمه: رضا داوری اردکانی این یادداشت از ضمائم مندرج در کتاب «فلسفه در قرن بیستم» به ترجمه دکتر رضا داوری اردکانی است. در این مقاله گادامر ضمن اشاره به نارسایی علوم در تبیین حقایق متذکر می‌شود که ما در حصار و قید اسارت نوعی بیگانه‌گشتگی هستیم که نامش تاریخ‌انگاری است. کلیات علوم و همچنین صورت مثالی

جامعه شناسی منطق اصلی جهان مدرن است/ وضع علوم اجتماعی در جهان سنت

۱۳۹۷/۹/۲۰ ،۱۴:۳۴:۳۴ +۰۰:۰۰آذر ۲۰ام, ۱۳۹۷|اخبار, یادداشت و مصاحبه|

جامعه شناسی منطق اصلی جهان مدرن است/ وضع علوم اجتماعی در جهان سنت حسین کچویان عضو هئیت علمی دانشگاه تهران در روز شانزدهم مرداد نود و هفت در جمع دانشجویان چهارمین دوره طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی با عنوان «بسترهای تاریخی- اجتماعی شکل گیری علوم انسانی» به ایراد سخنرانی پرداخت. کچویان در ابتدای سخنان خود با اشاره به اهمیت و جایگاه جامعه شناسی