بریده سخنان اساتید طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی پیرامون موضوع ” مبانی جامعه شناختی علم مدرن “

۱۳۹۷-۱۲-۲۰ ۱۰:۱۹:۱۵ +۰۳:۳۰اسفند ۲۰ام, ۱۳۹۷|فیلم|

بریده سخنان اساتید طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی پیرامون موضوع مبانی جامعه شناختی علم مدرن با سخنان اساتید دکتر حمید پارسانیا، حسین کچویان ، رضا داوری اردکانی و عبدالحسین کلانتری

بریده سخنان اساتید طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی پیرامون موضوع ” فلسفه علم “

۱۳۹۸-۳-۱۰ ۲۳:۰۷:۳۵ +۰۴:۳۰اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|فیلم|

بریده سخنان اساتید طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی پیرامون موضوع فلسفه علم با سخنانی از دکتر سعید زیباکلام ، دکتر مهدی گلشنی ، دکتر حمید پارسانیا و دکتر غلامحسین مقدم حیدری

بریده سخنان اساتید طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی پیرامون موضوع ” علوم انسانی اسلامی “

۱۳۹۷-۱۲-۱۵ ۱۱:۰۳:۳۶ +۰۳:۳۰اسفند ۱۵ام, ۱۳۹۷|فیلم|

با سخنانی از آیت الله جوادی آملی ، دکتر حمید پارسانیا ، دکتر احمد واعظی ، دکتر عبدالحسین خسروپناه و ...

کانت ویرانگر متافیزیک جزمی است، اما آغازگر متافیزیک آزاد و اخلاق است

۱۳۹۷-۱۲-۵ ۱۶:۳۸:۵۸ +۰۳:۳۰آذر ۲۸ام, ۱۳۹۷|فیلم|

کانت ویرانگر متافیزیک جزمی است، اما آغازگر متافیزیک آزاد و اخلاق است کانت ویرانگر متافیزیک جزمی است ، اما آغازگر متافیزیک آزاد و اخلاق است. کانت یک متافیزیک جدیدی را آغاز می‌کند که این متافیزیک نه مبتنی بر جبر علی و دترمینیسم علّی یا موجبیت علی، بلکه مبتنی بر خلاقیت آزاد انسانی است. این می‌شود آغاز داستان ایده آلیست آلمانی ؛

رویکرد ها به فهم علم و تفاوت میان آنها

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۱۶:۵۷:۴۹ +۰۳:۳۰دی ۹ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

رویکرد ها به فهم علم و تفاوت میان آنها ( نگاه بیرونی به علم و نگاه درونی به علم ) - طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95    

پست مدرنیسم ، مدرنیته خالص است

۱۳۹۶-۱۲-۱۸ ۱۶:۵۷:۴۵ +۰۳:۳۰دی ۹ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

دوران نوزایی اولین ظهور اجتماعی وسیاسی این انسان مدرن است ( پست مدرنیسم ، مدرنیته خالص است )- طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95    

بارگذاری پست های بیشتر