رویکرد ها به فهم علم و تفاوت میان آنها

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۴۹ +۰۰:۰۰دی ۹ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

رویکرد ها به فهم علم و تفاوت میان آنها ( نگاه بیرونی به علم و نگاه درونی به علم ) - طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95    

پست مدرنیسم ، مدرنیته خالص است

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۴۵ +۰۰:۰۰دی ۹ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

دوران نوزایی اولین ظهور اجتماعی وسیاسی این انسان مدرن است ( پست مدرنیسم ، مدرنیته خالص است )- طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی مرداد 95    

انسان غیر مدرن دنبال هماهنگی و سازگاری با این عالم و هستی است.

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۱۸ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

انسان مدرن دنبال هماهنگی و سازگاری با این عالم و هستی است. (منطق این انسان، تسلط بر عالم نیست) - طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی / سخنرانی دکتر حسین کچویان در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی

برای ایجاد علم جامعه شناسی مدرن ، شما باید فهم ومعرفت خاص وجدیدی داشته باشید

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۱۳ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

برای ایجاد علم جامعه شناسی مدرن ، شما باید فهم ومعرفت خاص وجدیدی داشته باشید - طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی  

این تمدن مدرن ، شیطانی است ولی شما به این تمدن به یک حالت ساختاری نگاه کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۰۳ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

این تمدن شیطانی است ولی شما به این تمدن به یک حالت ساختاری نگاه کنید ( فرق تمدن مدرن با سایر تمدن ها در چیست؟ )

نمایش مطالب بیشتر