انسان غیر مدرن دنبال هماهنگی و سازگاری با این عالم و هستی است.

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۱۸ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

انسان مدرن دنبال هماهنگی و سازگاری با این عالم و هستی است. (منطق این انسان، تسلط بر عالم نیست) - طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی / سخنرانی دکتر حسین کچویان در طرح ملی گفتمان نخبگان علوم انسانی

برای ایجاد علم جامعه شناسی مدرن ، شما باید فهم ومعرفت خاص وجدیدی داشته باشید

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۱۳ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

برای ایجاد علم جامعه شناسی مدرن ، شما باید فهم ومعرفت خاص وجدیدی داشته باشید - طرح گفتمان نخبگان علوم انسانی  

این تمدن مدرن ، شیطانی است ولی شما به این تمدن به یک حالت ساختاری نگاه کنید

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۷:۰۳ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

این تمدن شیطانی است ولی شما به این تمدن به یک حالت ساختاری نگاه کنید ( فرق تمدن مدرن با سایر تمدن ها در چیست؟ )

اولین گام در علم مدرن فروپاشی طبقه بندی قدیم علوم بود

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۶:۵۷ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

اولین گام در علم مدرن فروپاشی طبقه بندی قدیم علوم بود ( بیکن شروع کننده ایت فروپاشی بود)(درعلوم انسانی این ماکیاولی بود که اولین قدم را در پایه گذاری علوم انسانی گذاشت) ، دکتر حسین کچویان / فیلم های دوره تابستان گفتمان نخبگان علوم انسانی  

انسان مدرن می خواهد خروجی اعمالش، ازدیاد و قدرت بیشتر است

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۶:۵۱ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

انسان مدرن می خواهد خروجی اعمالش، ازدیاد و قدرت بیشتر است. بشر مدرن به دنبال اشباع است ، دکتر حسین کچویان / فیلم های دوره تابستان گفتمان نخبگان علوم انسانی

از دل اخلاق سیاست مدرن است که تئوری سیاست مدرن زاده می شود

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۵۶:۴۴ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۶|دکتر حسین کچویان, مطالب عمومی|

از دل اخلاق سیاست مدرن است که تئوری سیاست مدرن زاده می شود ، دکتر حسین کچویان / فیلم های دوره تابستان گفتمان نخبگان علوم انسانی

چگونه فلسفه علم و حوزه ای به نام روش شناسی متولد شد ؟

۱۳۹۶/۱۲/۱۸ ،۱۶:۴۵:۵۶ +۰۰:۰۰دی ۶ام, ۱۳۹۶|دکتر سعید زیباکلام|

چگونه فلسفه علم و حوزه ای به نام روش شناسی متولد شد ؟ ( ما تقریبا هیچ چیز از انقلاب علمی قرن هفده میلادی نمی دانیم)  

نمایش مطالب بیشتر